top of page
5.jpg

Резиденцијални проекти

Куќа Модерна

Куќа Gemini

Вила К

Архитектонски основен проект за домување

Проекти за објекти од областа на домување - куќи и викендици, со изработка на идеен проект, основен проект со комплетна техничка документација и проект за ентериер. Проектите се претставени преку 3д визуелизации, концептуални дијаграми, основи и пресеци, додека ентериерните решенија се претставени засебно (линк кај соодветниот проект). 

bottom of page